FANDOM


De sju kungarikena är en decentraliserad feodal stat där hela statsskicket baseras på hierarkiskt adelskap. Högst upp står kungen (eller drottningen) på järntronen och är den enda egentliga självständiga personen i hela riket. Under kungen står de stora husen som utgör kronvasaller. Lorden av Vinterhed har av tradition varit kronvasall i Norden och innehaft titeln Ståthållare i Norden. Titeln gavs senare till överhuvudet av ätten Bolton, men när ätten Bolton gjorde Vinterhed till sitt huvudfäste var återigen Lorden av Vinterhed också ståthållare i Norden. Det finns fortfarande ett dekret utfärdat av Tommen I Baratheon som säger att Lord Peter Bealish utgör ståthållare i Norden. Sedan Kung Jon Snö utropades som kung i Norden är det ingen som de facto innehar titeln. Kronvasall över Järnöarna har traditionellt varit av ätten Greyjoy och lord av Pyke. Kronvasall i Flodlandet har traditionellt varit ätten Tully, men efter de fem kungarnas krig innehas titeln av ätten Frey (nu utdöd på svärdssidan). Ätten Arryn av Örnnästet har varit kronvasaller över Arryndalen och Ståthållare i Östern. Ätten Lannister har varit kronvasall i Västerlandet och ståthållare i Västern. Ätten Baratheon har varit kronvasall i Stormländerna och ätten Tyrell har varit kronvasaller i Ödemarken och Ståthållare i Södern. För Dorne har kronvasallerna varit ätten Martell, vilka har titulerats som prinsar men i den feodala stegen räknas de som lorder. Tekniskt sätt är också alla mindre hus i Kronlandet kronvasaller, eftersom de direkt svarar mot Järntronen men de räknas inte till de stora husen.

Kronvasallerna har fått ett mått av egen självständighet i utbyte mot trohet mot Kungen på järntronen och att de ställer upp med militär trupp när kungen kallar. Vasallerna har rätt att själva skipa rättvisa i kungens namn och rätt att ta upp skatt på uppdrag av Järntronen.

Varje kronvasall har i sin tur egna vasaller trogna till dem. Dessa vasaller står i samma förhållande till kronvasallerna som kronvasallerna står till kungen på Järntronen. En vasall förväntas alltid sätta sin länsherres intressen först och det är ofta att en intressekonflikt uppstår om länsherren på något sätt skulle göra uppror mot kungen på Järntronen.

Alla Lorder står egentligen i samma rang. Det finns således inga övriga titlar bland den jordägande adeln. För att få en adelstitel måste man bli upphöjd av Kungen. Nästan alltid följer en förläning men man kan bli lord utan att besitta land, men en sådan titel är utan substans och mer av en hederssak. En lord tilltalas"My Lord" av adeln och normalt "Milord" av allmogen. En kvinna som är jordägande och innehar en adelstitel tilltalas "My Lady" respektive "Milady". En Lords familj tituleras tradtionellt också på samma sätt.

Under Lord kommer riddare. En riddare är en titel som har en mer militär aspekt och man måste kunna "rusta" för att få rätten att kallas riddare, även om detta inte alls följs i praktiken. En riddare kan vem som helst bli men normalt är det ädlingar som dubbas. Endast en riddare, eller kungen på Järntronen, kan dubba en ny riddare. Till en riddartitel följer aldrig en förläning, men det finns jordägande riddare. Ett annat begrepp är "Häckriddare" vilket är ett förlöjligande namn på vandrande riddare utan herre. En sådan riddare är normalt obemedlad och inte mycket mer än en titulerad legosoldat. En riddare har rätt att kallas "Ser" och får bära vapensköld. En riddartitel går inte i arv och en riddare som dubbar en ovärdig betraktas med oblida ögon.

En väpnare är en riddares tjänare men tillhör inte per se adeln. Normalt är det unga andra- eller tredjesöner till lorder som aspirerar för att bli riddare som är väpnare.

Under riddare står allmogen, alltså det vanliga folket. Det vanliga folket står långt ifrån maktens korridorer och saknar normalt familjenamn. Det egentliga enda sättet att göra en klassresa är att dubbas till riddare.